Trang Chủ > Sản phẩm > lập trình giáo dục

  • FYLO EDU
    Hiệu suất hình thành máy bay không người lái FYLO đã trở thành con cưng của thị trường nhờ tính dẻo dai, tính linh hoạt cao, ý thức công nghệ và nghệ thuật phong phú. Nó được trình bày rộng rãi trong...
  • DÂN GIAN
    Phát triển cho tư duy sáng tạo của học sinh. Thông qua việc tìm hiểu cấu trúc, lý thuyết lắp ghép kết hợp với ngôn ngữ lập trình Scrath, Python để củng cố hiểu biết về phần mềm drone...