Điều khoản dịch vụ

1. Xác nhận và chấp nhận Điều khoản dịch vụ

Quyền sở hữu tất cả nội dung và dịch vụ của Ứng dụng này thuộc về CÔNG TY TNHH Phát triển Công nghệ Đổi mới HighGreat Thâm Quyến. Trước khi chấp nhận dịch vụ, vui lòng đọc kỹ Điều khoản dịch vụ. Việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc hoàn tất đăng ký đồng nghĩa với việc chấp nhận tất cả các Điều khoản dịch vụ. Nếu bạn không chấp nhận Điều khoản dịch vụ, bạn có thể ngừng sử dụng Ứng dụng này.

2. Mọi hành vi trong Ứng dụng này phải tuân theo:

(1) Phải tuân thủ các luật và quy định liên quan của Trung Quốc khi truyền thông tin;
(2) Không sử dụng dịch vụ thông tin cho mục đích bất hợp pháp hoặc trái đạo đức;
(3) Không làm phiền hoặc gián đoạn các dịch vụ mạng.
(4) Tuân thủ tất cả các giao thức mạng, quy tắc, đơn đặt hàng và quy ước của các dịch vụ được sử dụng. Quy tắc ứng xử phải phù hợp với luật pháp và các quy định, quy tắc và quy ước của Internet.

3. Sửa đổi Điều khoản Dịch vụ

Ứng dụng này có quyền sửa đổi Điều khoản dịch vụ. Điều khoản dịch vụ sau khi sửa đổi sẽ được phát hành trên trang này mà không cần thông báo.
Nếu bạn không chấp nhận sửa đổi, bạn có thể ngừng sử dụng Ứng dụng này. Tuy nhiên, nếu anh ấy tiếp tục sử dụng Ứng dụng này, anh ấy sẽ được coi là chấp nhận sửa đổi đối với Điều khoản dịch vụ.

4. Tài khoản người dùng, mật khẩu và bảo mật.

Sau khi đăng ký làm thành viên sẽ có tài khoản và mật khẩu. Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu. Hơn nữa, mỗi người dùng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả các hoạt động và sự kiện được thực hiện bởi tài khoản của mình. Người dùng có thể thay đổi mật khẩu của mình bất cứ lúc nào.
Nếu người dùng phát hiện bất kỳ trường hợp sử dụng trái phép tài khoản hoặc lỗ hổng bảo mật, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi.

5. Từ chối bảo lãnh

Người dùng thừa nhận và đồng ý chịu mọi rủi ro bằng cách đồng ý sử dụng các dịch vụ từ công ty chúng tôi.
Ứng dụng này không đảm bảo rằng các dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của người dùng hoặc không bị gián đoạn, hoặc tính kịp thời, bảo mật, không sai sót.
Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng độ tin cậy và tính hữu ích của bất kỳ thông tin nào có được thông qua các dịch vụ tùy thuộc vào quyết định của chính người dùng; người dùng sẽ chịu mọi rủi ro và trách nhiệm.

6. Giới hạn trách nhiệm

Ứng dụng này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên và do hậu quả nào do việc sử dụng dịch vụ gây ra.
Những thiệt hại này có thể do (bao gồm nhưng không giới hạn): sử dụng sai dịch vụ, không tuân thủ thông tin đã tải lên.

7. Thu thập và sử dụng thông tin người dùng

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng khi bạn đăng ký tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ do Ứng dụng này cung cấp, nó sẽ ghi lại thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, chẳng hạn như tên và số điện thoại di động của bạn. Và thông tin cá nhân nói trên là cơ sở để bạn có quyền truy cập vào các dịch vụ. Ngoài ra, với mục đích cải thiện trải nghiệm người dùng, Ứng dụng này cũng sẽ thu thập các thông tin khác giúp cải thiện dịch vụ, chẳng hạn như dữ liệu chuyến bay, thông tin định vị, ảnh, video và các tài liệu khác của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng để cải thiện các dịch vụ. Trong khi đó, công ty chúng tôi sẽ bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

8. Lưu trữ và giới hạn thông tin người dùng

Ứng dụng này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc xóa hoặc lưu trữ lỗi đối với thông tin được cung cấp của người dùng. Công ty chúng tôi có quyền đánh giá liệu các hành vi của người dùng có phù hợp với các yêu cầu và tinh thần ở đây hay không. Nếu người dùng vi phạm các điều khoản ở đây, công ty chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ.

9. Chấm dứt dịch vụ

Ứng dụng này có thể chấm dứt một hoặc nhiều dịch vụ tùy theo tình hình thực tế mà không chịu trách nhiệm hoặc thông báo trước cho bất kỳ cá nhân hoặc bên thứ ba nào.
Trong khi đó, nếu người dùng phản đối bất kỳ điều khoản nào ở đây hoặc không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào sau này hoặc không hài lòng với dịch vụ, anh ta có thể thực hiện các quyền sau:
(1) Không sử dụng các dịch vụ từ công ty chúng tôi nữa;
(2) Thông báo cho công ty chúng tôi ngừng cung cấp dịch vụ cho anh ta.

10. Quyền sở hữu thông tin

Thông tin của công ty chúng tôi bao gồm: văn bản, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, video, biểu đồ và các thông tin khác; tất cả những nội dung này đều được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu và các luật sở hữu tài sản khác. Người dùng chỉ có thể sử dụng những nội dung này khi được ủy quyền, nhưng không thể sao chép, sửa đổi hoặc tạo lại bất kỳ dẫn xuất nào từ nội dung.

11. Bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn, ngoại trừ các trường hợp sau:
(1) Chúng tôi đã được sự cho phép của bạn;
(2) Khi cảnh sát, chính phủ hoặc các cơ quan chức năng khác thực thi công vụ, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cụ thể, chúng tôi sẽ hợp tác cần thiết;
(3) Khi chúng tôi khởi kiện hoặc phân xử người dùng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình;
(4) Theo các thỏa thuận trong Điều khoản dịch vụ, Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, v.v. có liên quan đến Ứng dụng;
(5) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, bạn thừa nhận và đồng ý:
(1) Để hoàn tất việc mua hàng, chúng tôi phải cung cấp một số thông tin của người dùng, ví dụ: tên, số điện thoại và e-mail cho nhà cung cấp dịch vụ hậu cần để họ có thể liên lạc với người dùng kịp thời;
(2) Trong phạm vi luật pháp và quy định hiện hành trong phạm vi cho phép, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân không riêng tư của bạn để bảo trì, nghiên cứu và phát triển, nâng cấp Ứng dụng hoặc nghiên cứu khoa học khác, nhằm mang đến cho bạn một chuyến bay thú vị hơn.

12. Luật áp dụng

Các điều khoản trên sẽ tuân theo luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mọi tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án Nhân dân tại địa điểm nơi đặt trụ sở chính của công ty.
Nếu bất kỳ điều khoản nào xung đột với luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thuật ngữ này sẽ được giải thích lại hoàn toàn theo luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong khi các điều khoản khác vẫn có hiệu lực.