Shenzhen HighGreat
Shenzhen HighGreat
Chào mừng bạn đến với Đổi mới vĩ đại cao
Dịch vụ và Hỗ trợ

Trang Chủ > Dịch vụ > Không phải khu vực bay

  • Vùng cấm bay:Khu vực màu đỏ
    Máy bay bị cấm bay trong khu vực này.
    Nếu bạn được phép bay, vui lòng liên hệ với chúng tôi để sửa đổi.
  • Vùng cấm bay:Khu vực màu xám
    Độ cao chuyến bay sẽ bị hạn chế khi bay trong khu vực này.
    Nếu bạn được phép bay, vui lòng liên hệ với chúng tôi để sửa đổi.