Diễn đàn X-Lake

Ngày: 2022-08-24 Tác giả: HighGreat
Diễn đàn X-Lake
 • HighGreat drone light show

  Diễn đàn hồ Xili đầu tiên vào năm 2021, được tổ chức tại Khu giáo dục và khoa học quốc tế hồ Xili, quận Nanshan, Thâm Quyến. Vào đêm khai mạc, 1.000 máy bay không người lái từ Highgreat đã mang đến một bữa tiệc trên bầu trời—sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật khi khai mạc diễn đàn nổi tiếng này.

 • HighGreat drone light show

  Con mắt Khoa học và Công nghệ mở ra con đường đổi mới và thúc đẩy hoạt động liên tục đến bánh răng đổi mới.

 • HighGreat drone light show

  Con chip được cấy vào não của trí tuệ nhân tạo, mô tả một tầm nhìn đẹp đẽ về sự đổi mới dẫn đến sự phát triển bền vững.

 • HighGreat drone light show

  Một hệ thống đổi mới tích hợp chặt chẽ "công nghệ, giáo dục, công nghiệp và tài chính", Diễn đàn Hồ Xili thúc đẩy sự phát triển của công nghệ chất lượng cao.

 • HighGreat drone light show

  Hình ảnh máy bay không người lái này bám sát chủ đề của Diễn đàn hồ Xili đầu tiên,"Đổi mới và phát triển bền vững" và hiển thị nhiều yếu tố công nghệ, đây là phần thưởng cho việc khai mạc diễn đàn.

Tại sao phải bay nếu bạn không hướng tới bầu trời?