Tại sao phải bay nếu bạn không hướng tới bầu trời?